Veelgestelde vragen

Organisatie

Hoe ziet de GPT-organisatie eruit en welke functies willen we nog invullen?


Hoe onze organisatie eruit ziet zie je op deze afbeelding. Uiteraard kunnen wij Golf Park Tervuren niet alleen runnen. We willen de verschillende functies in de commissies en captains graag invullen met personen die zich hiervoor willen inzetten. Kandidaten kunnen zich altijd aanmelden bij iemand van het bestuur of via hallo@golfparktervuren.be
Hoe zal de overgang verlopen tussen het huidige DMGC bestuur en het nieuwe GPT bestuur?


Golf Park Tervuren start officieel op 1 januari 2021. Natuurlijk zijn we nu op de achtergrond alles aan het voorbereiden. Daarbij horen wat ons betreft ook een aantal gesprekken met DMGC zodat we een vlotte overgang kunnen garanderen.
Kunnen spelende leden zelf initiatief nemen om competities en events te organiseren?


Jazeker. We steunen alle initiatieven om van onze club een bruisende en dynamische club te maken. We voorzien verschillende commissies, waaronder events en competitie, waarin leden kunnen zetelen en van daaruit initiatieven op poten te zetten. Kandidaten zijn meer dan welkom.
Hoe gaan we de reservaties van de baan registreren?


We zullen dit verder laten lopen via i-golf, zoals dit nu tijdens de lockdown het geval was. We vinden dat dit enkel voordelen biedt op vlak van organisatie en analyse van de bezetting; We zullen er wel over waken dat de mensen die gereserveerd hebben ook daadwerkelijk komen spelen. Indien dit niet het geval, is zullen deze hierop aangesproken worden.
Wat zijn de plannen die we hebben rond evenementen?


We willen van onze club een bruisende club maken voor onze leden. Zo willen naast de vele wedstrijden, klassieke en minder klassieke, ook ander evenementen organiseren. Daarbij staan onze leden steeds centraal. De evenementen die we nog willen organiseren zijn steeds voor onze eigen leden en niet voor wildvreemden of mensen die niks met onze club te maken hebben. Zo denken we bijvoorbeeld aan een wijnproeverij voor onze leden, een kaartavond voor onze leden, … Hiervoor hebben we een eventcommissie opgericht die dit zal organiseren en sturen. We gaan zeker nooit communiefeestjes en dergelijke organiseren in onze club.
Hebben we plannen rond partnerships met omringende golfclubs?


We zijn nooit tegen een goed partnership waarbij we een win-win bereiken. Basisprincipe is dat onze leden er goed bij varen. Zo hebben we een verkennend gesprek gehad met The National. Er werd gekeken naar de mogelijkheid om heel af en toe, op specifieke tijdstippen waar het op GPT helemaal niet druk is en dus niet stoort, enkele van hun rabbits te ontvangen. In ruil daarvoor zouden we gebruik mogen maken van hun driving range. Er is nog helemaal niets beslist en we zullen ook nooit instemmen met een deal die niet positief is voor onze leden.

Als er zich andere mogelijke partnerships aandienen dan zullen we dat met dezelfde insteek bekijken. Het moet positief zijn voor onze leden en we moeten onze onafhankelijkheid en eigenheid onvoorwaardelijk kunnen bewaren!

Leden

Hoeveel leden beogen we?


Gezien onze innovatieve ledenformules is het moeilijk om hier een getal op te plakken. Veel hangt af van welke formule gekozen wordt. Het 1ste jaar willen we graag 450 “full members” registreren. We denken zeker te kunnen groeien naar 600. We verbinden er ons toe om dit aantal en de bezetting van de baan steeds goed te monitoren. We zoeken een gezond evenwicht waarbij we veel leden hebben en iedereen toch voldoende kan spelen.
Welke ledenformules zullen we aanbieden?


We bieden verschillende ledenformules aan die aangepast zijn aan de noden van iedere golfspeler. Deze noden zijn niet dezelfde bij elke speler en daarom bieden wij hierin ook de nodige flexibiliteit.

Deze verschillende innovatieve ledenformules vind je terug op deze website onder de tab “Lid worden?”.

Als je hier nog vragen bij hebt kan je ons altijd contacteren.
Bieden we gezins- en jeugdformules aan?


Ja, dat doen we zeker. We hebben naast onze verschillende, innovatieve ledenformules ook serieuze kortingen voorzien voor jeugd en gezinnen. Ook de leden van de Blue Lions hockey en tennis krijgen een korting. We bespreken momenteel of dit ook in de andere richting kan. Je vindt deze terug op deze pagina van onze website. https://www.golfparktervuren.be/lid-worden
Wanneer en hoe kunnen we inschrijven?


Concreet inschrijven voor lidmaatschap 2021 zal kunnen vanaf oktober dit jaar (2020). Wil je nu al zeker zijn van je plaats voor 2021, dan kan je al pre-registreren op deze website via deze link. www.golfparktervuren.be/pre-registratie.

Deze pre-registratie verzekert je een plaatsje en je zal als eerste gecontacteerd worden als de inschrijvingen open gaan.
Wat met lidgelden voor mensen die al lang lid zijn op DMGC?


Wij voorzien geen kortingen voor mensen die al lang lid zijn op DMGC. Wat DMGC eventueel zelf van plan is om zijn leden aan te bieden in de overgang weten we niet en blijft de keuze van DMGC. Het blijven 2 aparte vzw’s.
Krijgen de huidige leden van DMGC automatisch een aanvraag tot registratie voor seizoen 2021?


Neen. DMGC en GPT zijn 2 aparte vzw’s. We mogen dan ook geen data met mekaar uitwisselen omwille van de GDPR-wetgeving. Jullie horen zeker wel van ons vanaf wanneer en hoe jullie zich zullen kunnen pre-registreren en inschrijven.
Klopt het dat niet Tervurenaren meer moeten betalen?


Dat klopt inderdaad. Dit was zo door de gemeente voorzien in hun lastenboek en in het contract. De 12,5% extra lidgeld wordt door Golf Park Tervuren doorgestort naar de gemeente die dit geld zal gebruiken voor het onderhoud van de sport site.

Om deze meerprijs te compenseren, zullen we de niet Tervurenaars die een full abonnement nemen 2 gratis greenfee’s geven.
Zijn Franstaligen nog wel welkom?


Iedereen is welkom. En we zullen er alles aan doen om iedereen zich welkom te laten voelen. Ook de taal mag geen struikelblok zijn. We moeten ons contractueel aan een aantal voorwaarden houden maar dat neemt niet weg dat we er alles zullen aan doen om iedereen correct te helpen.

Golfbaan

Wat gaan we doen met de driving range (achterstraat)?


We gaan de driving range terug in orde zetten zodat deze kan gebruikt worden door de leden en voor de Start to Golf formules. We gaan ook de netten terug in goede staat zetten. Uiteraard heeft deze driving range zijn beperkingen. We bekijken dan ook welke de mogelijkheden zijn om deze driving range te opwaarderen. We denken dan aan een ballenmachine, ballenophaler, … Dit zou dan kunnen gebeuren in functie van de beschikbare middelen, maar is niet voorzien in de eerste jaren.
Gaat de afslag van hole 2 aangepast worden?


Het klopt dat het stukje grond voor de afslag van hole 2 gehuurd wordt en dat hier een verkaveling komt. We hebben wel de mondelinge toezegging dat we dit stukje grond mogen blijven gebruiken zodat we de afslag niet moeten aanpassen.
Moet hole 9 plaats ruimen voor een driving range?


Hole 9 is één van de mooiste holes van het terrein. We gaan die dan ook zeker niet opgeven. We zouden ook graag de vijver en de waterval weer in orde zetten maar vermits we vandaag geen zicht hebben op de kosten, kunnen we dit nog niet inplannen.
Komen er netten aan de afslag van hole 7?


Het schepencollege van de gemeente Tervuren heeft de investering voor het plaatsen van de netten tussen hole 7 en het hockeyterrein goedgekeurd. De netten zouden voor het eind van de zomer geplaatst moeten zijn.
Komt er een vijver aan hole 2?


Dat zou zo wel eens kunnen. We hebben een ecologisch project lopen in samenwerking met VZW Regionaal landschap Dijleland. Dit project zal een perfecte harmonie nastreven tussen ecologie en golfsport. Een extra vijver aan hole 2 behoort tot de mogelijkheden.

Infrastructuur

Zal het clubhuis en de rest van de infrastructuur klaar zijn voor seizoen 2021?


Van zodra we mogen, vliegen we er in. We bereiden alles nu al zorgvuldig voor. Alles zal dus zeker zo snel als mogelijk, tegen de aanvang van hert seizoen, klaar zijn.
Zal het clubhuis vaker open zijn?


Ja. We plannen om in de zomer toch elke dag open te zijn, behalve maandag. In de winter zal het wat minder zijn. We proberen er in ieder geval een bruisende club van te maken en dat betekent ook een leuk clubhuis waar je regelmatig langs kan gaan om iets te drinken of te eten.
Welke functie krijgt het oude secretariaat nu jullie het secretariaat vooraan zullen huisvesten?


Er liggen nog verschillende mogelijkheden op tafel. We kunnen er een virtuele golf plaatsen? We kunnen het clubhuis uitbreiden? We kunnen een kleine golfshop installeren?

We bekijken dit nog.
Wat is de jeugdhonk?


Onze jeugdhonk is een aparte plek in de club waar onze jonge leden een eigen plekje krijgen. Ze kunnen er, weg van de oudjes 😉, hun eigen ding doen, zoals gamen, chillen, …

Deze plek is enkel toegankelijk voor onze eigen jeugd.

Golf Park Academy

Vanaf wanneer starten de golflessen en Start to Golf?


Wij gaan pas van start in januari 2021. De lesformules en Start to Golf formules zullen in het voorjaar 2021 gepland worden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand van de baan.

Met de virtuele golf hebben we daar natuurlijk een stap voor en kunnen we al lessen organiseren, onafhankelijk van de weersomstandigheden.
Zullen er jeugdgroepslessen voorzien worden en is dit inbegrepen in het lidgeld?


Er zullen zeker jeugdlessen gegeven worden, zowel op de baan, op de driving range als in de virtuele golf. Deze lesformules zullen wel apart geboekt en betaald moeten worden.
Zal er een Golf Pro zijn?


Uiteraard zal er een Golf Pro zijn die deze Golf Academy zal organiseren. Wij zijn hierover in gesprek met een aantal Pro’s, waaronder de huidige Pro, Jean Philippe Dewit.
Is er gratis les voorzien in het jeugdlidmaatschap?


Neen. We willen en zullen zeker leuke en goedkope lesformules aanbieden voor de jeugd, maar deze zitten niet in het gewone lidgeld. Op die manier willen we het lidgeld goedkoop houden en meerdere, flexibele lesformules aanbieden.

Wedstrijden

Zullen er nog 18 hole wedstrijden zijn?


Zeker wel. We willen verschillende innovatieve en leuke wedstrijdformules introduceren. Maar we streven er steeds naar om een goed evenwicht te bewaren tussen de klassieke formules en de innovatieve formules. Voor ieder wat wils.
Zal deelname aan de wedstrijden betalend zijn?


Dat weten we nog niet. We bekijken dit. Als het al zo zou zijn, dan zal het slechts een kleine bijdrage zijn.
Zullen er nog ontmoetingen georganiseerd worden voor de Ladies, Senioren, Mens?


Ja, we behouden ook deze formules. Wat goed is, moet niet veranderd worden. We gaan ervan uit dat er voldoende capaciteit is op de baan om dit verder te ondersteunen.

In onze organisatie is ook een Captain voorzien voor alle verschillende groepen.
Zullen we weer deelnemen aan interclub wedstrijden?


Dat is zeker de bedoeling. We kennen al verschillende leden die graag deel zouden uitmaken van onze ploeg. Als we voldoende kandidaten hebben, starten we al in 2021. We hebben tot eind januari om onze ploeg in te schrijven.

Contacteer ons zeker als je kandidaat bent om deel uit te maken van onze interclub ploeg.